Menü Bezárás

Szakirányú továbbképzések

Gazdaságvédelmi szakközgazdász/szakreferens

A képzés célja olyan gazdaságvédelmi ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik a megfelelő szakmai háttér birtokában képesek:

– eredményesen felderíteni és fellépni a gazdaság működését veszélyeztető szervezetekkel, cselekményekkel szemben;

– felmérni a szervezett bűnözés, a gazdasági bűnözés, a korrupció, a gazdasági bűncselekmények, stb. mikro- és makrogazdasági hatását, és tisztában vannak az ezek elleni fellépés fontosságával és eszköztárával.

A fenti célok teljesíthetősége érdekében a hallgatók elsőként pénz- és tőkepiaci ismeretekre, pénzügyi ellenőrzésre és kontrollingra alapozott gazdasági ellenőrzési ismereteket sajátítanak el. Majd ezt követően betekintést kapnak a büntetőjog, büntetőeljárások rendszere, kriminológia, kriminalisztika, igazságügyi pszichológia, kriminál-taktika tárgykörökbe. Végül a gazdasági és a gazdaságvédelmi ismeretek szintéziseként elsajátítják a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzőit, a szervezett bűnözés gazdasági aspektusait, a statisztikai bűnelemzést, a korrupció gazdasági vetületeit, a pénzmosás elleni küzdelem lehetőségeit és a gazdasági társaságokkal szemben alkalmazható büntetőjogi szankciókat.

A szakirányú továbbképzési szakról kikerülő hallgatók képesek lesznek akár a versenyszférában, akár a közigazgatásban eredményesen felderíteni a gazdasági bűncselekményeket, szervezetüket védelemmel ellátni ezen cselekményekkel szemben, illetve adott ügyek esetében a szankcionáló intézkedések megindítására, menedzselésére.

 A képzésről bővebben ITT (link) olvashatsz.

Közbeszerzési szakközgazdász/Közbeszerzési menedzsment

A szakirányú továbbképzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással.

A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul.

A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalására.

Logisztikai és szállítmányozási menedzser

A képzés célja olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező logisztikai és szállítmányozási menedzserek képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek:

  • összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására; 
  • az ipari-termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározás, szállítás, csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.

 Cél, hogy a leendő logisztikai és szállítmányozási menedzserek a fenti feladatok ellátásakor képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati, szervezeti rendszerben a tevékenység helyét és figyelemmel legyenek a jogi környezetből származó befolyásoló tényezőkre is. A végzett logisztikai és szállítmányozási menedzserek képesítésük alapján alkalmasak legyenek szállítmányozási, fuvarozó és logisztikai cégek közép és felső vezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek legyenek a funkció és a vállalkozás gazdasági irányítására.

 A képzésről bővebben ITT (link) olvashatsz.

Borgasztonómiai menedzser

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során sajátítsák el a borkultúrával és a gasztronómiával, valamint e két terület átfedésében lévő összefüggésekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A borkultúrát és a gasztronómiát érintő strukturális ismereteket szereznek, a gasztronómiát alapvetően a borkultúra szemüvegén keresztül interpretálják. 
A képzés sikeres teljesítése után a hallgatók érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert mindkét terület esetében, valamint képessé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Megtanulják a szakterület folyamatait, jelenségeit, trendjeit értelmezni, illetve fejleszteni.

 A képzésről bővebben ITT (link) olvashatsz.