Menü Bezárás

Felsőoktatási szakképzések

Gazdálkodási és menedzsment (FOKSZ) szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A képzésről bővebben ITT (link) olvashatsz

Pénzügy és számvitel (FOKSZ) szak

A szak szakirányain adott intézménytípusok működési sajátosságaival, valamint nyilvántartási-könyvelési feladataival ismerkednek meg a részt vevők. 

Pénzintézeti szakirányon olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása a cél, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;

Vállalkozási szakirányt, pedig azoknak ajánljuk, akiknek céljuk, hogy olyan szakember váljon belőlük, akik képesek a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

A képzésről bővebben ITT (link) olvashatsz

 Az alapképzési szakok és a FOKSZ szakok szoros kötődése abban is kifejeződik, hogy a FOKSZ szakon megszerzett kreditek legalább 75%-át be kell számítani a befogadó alapképzési szakra. Ez azt jelenti, hogy aki egy ilyen szakot elvégez, bizton tudhatja, hogy az alapképzési szakon az első 90 kreditpontját megszerezte.